Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018
Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018

THÔNG BÁO Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018 Trung tâm Gia sư Kiên Giang trân trọng thông báo về vi...

Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 26/08//2018
Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 26/08//2018

THÔNG BÁO Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi ngày 26/08/2018 Trung tâm Gia sư Kiên Giang trân trọng thông báo về vi...

Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 26/08/2018
Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 26/08/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2  khóa thi 26/08/2018 Trung tâm Gia sư Kiên...

Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2  khóa thi 19/08/2018
Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 19/08/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2  khóa thi 19/08/2018 Trung tâm Gia sư...

Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 07/2018
Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 07/2018

THÔNG BÁO Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi ngày 29/07/2018 Trung tâm Gia sư Kiên Giang trân trọng thông báo ...