THÔNG BÁO về việc hoàn tất hồ sơ dự thi KHÓA GIA SƯ B1 K13 ngày 04/11/2018
THÔNG BÁO về việc hoàn tất hồ sơ dự thi KHÓA GIA SƯ B1 K13 ngày 04/11/2018

Trung tâm Gia sư Kiên Giang thuộc Công ty TNHH MTV Tính Vy trân trọng thông báo đến tất cả quý học viên về việc hoàn tất hồ sơ dự thi KHÓ...

Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018
Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018

THÔNG BÁO Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 09/2018 Trung tâm Gia sư Kiên Giang trân trọng thông báo về vi...

Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 26/08//2018
Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi tháng 26/08//2018

THÔNG BÁO Hướng dẫn ôn thi Tin học chuẩn CNTT cơ bản khóa thi ngày 26/08/2018 Trung tâm Gia sư Kiên Giang trân trọng thông báo về vi...

Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 26/08/2018
Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 26/08/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2  khóa thi 26/08/2018 Trung tâm Gia sư Kiên...

Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2  khóa thi 19/08/2018
Hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1, B2 khóa thi 19/08/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2  khóa thi 19/08/2018 Trung tâm Gia sư...