Bảng giá gia sư

0
Trung Tâm Gia Sư Kiên Giang  thông báo  Bảng Học Phí  (tham khảo) 1 tháng dạy của gia sư (một buổi dạy đối với sinh viên là 120', giáo viên là 2 tiết = 90′).

---------0---------

GIA SƯ DẠY  2 BUỔI MỘT TUẦN


Lớp
Sinh viên giỏi
Giáo viên tự do
Sinh viên đã tốt nghiệp
Giáo Viên đứng lớp
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
800.000
1.000.000
1.200.000
Lớp: 5,6,7
900.000
1.100.000
1.300.000
Lớp: 8,9,10
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Lớp: 11, 12
1.100.000
1.300.000
 1.500.000
Lớp: LTDH
1.200.000
1.400.000
 1.600.000
Lớp: Ngoại Ngữ: Anh, Hoa; Tin Học
1.100.000
1.300.000
1.500.000


GIA SƯ DẠY  3 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp
Sinh viên giỏi
Giáo viên tự do
Sinh viên đã tốt nghiệp
Giáo viên đứng lớp
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
900.000
1.300.000
1.700.000
Lớp: 5,6,7
1.000.000
1.400.000
1.800.000
Lớp: 8,9,10
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Lớp: 11, 12
1.300.000
1.700.000
 2.100.000
Lớp: LTDH
1.600.000
2.000.000
2.400.000
Lớp: Ngoại Ngữ: Anh, Hoa; Tin Học
1.300.000
1.700.000
 2.100.000

    
GIA SƯ DẠY  4 BUỔI MỘT TUẦN

Lớp
Sinh viên giỏi
Giáo viên tự do
Sinh viên đã tốt nghiệp
Giáo viên đứng lớp
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
1.100.000
1.600.000
2.100.000
Lớp: 5, 6, 7
1.300.000
1.800.000
2.300.000
Lớp: 8,9,10
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Lớp:11,12
1.8000.000
2.300.000
2.800.000
Lớp: LTDH
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ: Anh, Hoa; Tin Học
2.000.000
2.500.000
3.000.000Bảng giá trên mang tính tham khảo, nếu quý phụ huynh cần trao đổi về mức học phí  vui lòng liên hệ HotLine để được hướng dẫn chi tiết.